Skip to main content

Mọi dự án đều phải có phần 1

· 2 min read
Luc Duong

Có thực sự mọi dự án đều phải có?

Nghe có vẻ là đao thua búa lớn, nhưng thực sự là cần phải có.

Ở một số góc nhìn khác thì tất cả những gì mình nói ở đây đều không cần tới và gần như không dự án nào có cả. Vậy tại sao lại cần? Cần như thế nào?

Thực sự là có. Bất kể ban đang làm dự án một mình, làm việc với team, dự án mã nguồn mở, hay đang làm ở một công ty thì những dự án phần mềm (Mobile App, WebApp, ...) đều có những điều cần phải được quan tâm:

  • Code standard là gì? Những rule nào được sử dụng trong dự án, code thế nào là clean, thế nào là không clean?
  • Development như thế nào? Setup environment ra làm sao?
  • Commit message đã clean chưa?
  • Code có bug không? Có smell nào không? Có bị trùng với code của người khác không?
  • Làm sao để bump một version? Major, minor, hay patch?
  • Có cần review PR không?
  • Làm sao để triển khai dự án trên server và làm sao để rollback khi có lỗi?

Có hàng tá vấn đề khác liên quan đến technical mà chúng ta cần phải quan tâm

...